Algemene voorwaarden

Iedere klant die gebruik maakt van diensten en/of producten van Moving2move.com, ingeschreven onderneming op de Bonairestraat 8 te Urk, doet dit redelijkerwijs op eigen risico.

Medische factoren bij de deelnemer(s) dienen voor deelname aan de activiteit van Moving2move.com gemeld te worden aan de begeleider van Moving2move.com, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Moving2move.com behoudt zich het recht om de deelnemer aan onze aangeboden activiteit uit te sluiten voor deelname aan deze activiteit in het geval hij of zij niet voldoet aan de schriftelijke of mondeling doorgegeven veiligheidsbepalingen van onze onderneming.

Moving2move.com zal zelf de mogelijke inspanningen doen om de kans op letsel of schade redelijkerwijs te voorkomen.

Betaling van de factuur voor de geleverde diensten en/of producten van Moving2move.com dienen binnen 14 dagen voldaan te worden.

Indien men een product van Moving2move.com huurt dan dient dit product in dezelfde staat teruggebracht of op de met Moving2move.com overeengekomen plaats achtergelaten te worden als men het heeft gehuurd van ons bedrijf. Is er schade aan het gehuurde product of een gebrek of gebreken dan dient de klant deze schade redelijkerwijs te vergoeden aan Moving2move.com en wel binnen 14 dagen nadat Moving2move.com deze schade heeft geconstateerd.

Door Moving2move.com gemaakte foto’s van activiteiten georganiseerd door Moving2move.com mogen met verbale toestemming van de gefotografeerde(n) gebruikt worden om zaken met betrekking tot Moving2move.com te promoten of duidelijk te maken. Wil iemand niet op de foto dan zal Moving2move.com hier gehoor aan geven.

Kamer van Koophandelnummer van Moving2move.com: 67790097.

%d bloggers liken dit: